< Terug naar resultaten

Rea College Arnhem Nijmegen (voormalig Ambachtsplein)Wij kunnen voor Activerend Werk . Het volgende aanbieden:

Complete metaal werkplaats met Mig- en Tig lascabines, werkbanken: draaien frezen. Overige machines om te buigen en snijden boren etc.

Entree (medio 2020 in Arnhem op de Velperweg 27 dit moment in Elst Industrieweg Oost 17, 6662 NE Elst)
Is een traject waarin we activeren, streven naar succeservaringen en werken aan stabiliteit en zelfvertrouwen om vanuit deze basis de groei te stimuleren. Het is een stabiele stap in groei en ontwikkeling. Een mogelijke stap naar de arbeidsmarkt, een activering naar (regulier) onderwijs of een andere passende vervolgplek.
de kandidaten hebben twee dagen interne training en twee dagen stage bij een erkend leerbedrijf.
Men krijgt intensieve (individuele) coaching en loopbaanbegeleiding. Tevens wordt er actief gewerkt aan persoonlijke groei door empowerende activiteiten, bedrijfsbezoeken en richten we ons actief op het zoeken van de passende vervolgstap.
Dit traject kan, waar mogelijk, met een Entree diploma worden afgesloten in samenwerking met ROC Aventus

Duur
10 tot 20 maanden afhankelijk van de haalbaarheid en doelstelling. Weekprogramma: 2 dagen training, 2 dagen stage.

Er zijn diverse uitstoomprofielen/ richtingen die jongeren kunnen volgen:

 Dienstverlening en zorg
 Horeca, voeding of voedingsindustrie
 Logistiek
 Verkoop en retail
 Bouwen, wonen en onderhoud
 Installatie- en constructietechniek
 Mobiliteitsbranche

Op de locatie Velperweg 27 in Arnhem Hebben wij ook het traject Topklas:

is voor jongeren van 16-18 jaar oud die een schakeljaar volgen omdat ze er niet aan toe zijn om aan een beroepsopleiding te beginnen. Dit komt mede door een beperking. Regulier onderwijs wordt op dat moment sterk afgeraden omdat uitval te voorspellen is. Ondanks Passend onderwijs kunnen deze jongeren in het reguliere onderwijs niet de nodige begeleiding krijgen.
Bij de Topklas wordt geen onderwijs aangeboden. Het jaar wordt gebruikt om zich persoonlijk te ontwikkelen:
• Studievaardigheden
• Werknemersvaardigheden
• Zelfvertrouwen
• Zelfstandigheid
• Wat wil ik? Wat kan ik? Hoe kom ik daar?.
Groepsgrootte tussen de 8 a 12 personen

Duur: 10 maanden, 3 dagen per week
Eerste 3 maanden gezamenlijk programma daarna 2 dagen individueel en 1 dag gezamenlijk.


Stuur een bericht voor meer informatie

Naam Rea College Arnhem Nijmegen (voormalig Ambachtsplein)
Adres Industrieweg Oost 17 6662NE Elst
Soort werk
 • Techniek, bouw en industrie
 • Horeca
 • Coaching
 • Facilitaire dienstverlening
 • Zorg en welzijn
 • Logistiek en vervoer
 • Detailhandel
Wat zijn de mogelijkheden
 • Onbetaald werk
 • Op weg naar betaald werk
Werkzaamheden
 • Bovengenomende zijn de uitstroom richtingen van de Entree. Gedurende de opleiding zorgen wij ervoor dat de kandidaten bij een erkend leerwerkbedrijf stage gaan lopen binnen de richting waarvoor ze hebben gkozen
 • Metaalwerkplaats: Machinebankbewerken, Lassen Mig Tig, Apparatuur om te snijden en te buigen
Welke opleidingen kan je volgen?
 • Branche-certificaten
 • Entree (BBL)
Wat maakt deze werkplek uniek? Kleine groepen van +- 10 personen, veel individuele aandacht, bekend met ontwikkelen en opleiden van jongeren met een grote achterstand op de arbeidsmarkt. Deze afstand is mede veroorzaakt door een arbeidsbeperking. De kracht zit hem daarin dat REA College goed de relatie kan leggen tussen opleiden/trainen, iemands beperking en wat de arbeidsmarkt vraagt
Website http://www.reacollege.nl