< Terug naar resultaten

Special Products Agens B.V.Special Products Agens B.V. wil een relevante bijdrage leveren aan de versterking van kwaliteit en kracht van de samenleving, middels begeleiden van mensen naar arbeidsparticipatie (naar werk) en/of maatschappelijke participatie (activering/ werk fit maken).
Special Products Agens B.V. initieërt en ontwikkelt projecten waarbij de samenwerking wordt gezocht met gemeenten, het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen. door de bundeling van krachten en middelen worden zowel de doelstellingen vanuit de organisatie als vanuit het individu bereikt.

Stuur een bericht voor meer informatie

Naam Special Products Agens B.V.
Adres Meander 251 6825MC Arnhem
Soort werk
  • Coaching
Wat zijn de mogelijkheden
  • Ontmoeten
  • Op weg naar betaald werk
Werkzaamheden
  • 2e spoor trajecten
  • Loopbaanonderzoeken
  • ontwikkeladviestrajecten
  • Persoonlijke ondersteuning
  • UWV trajecten zoals Modulaire trajecten - Werkfit trajecten en Naar Werk trajecten
  • Wij bieden interventies aan, uitgevoerd door onze jobcoaches voor verschillende doelgroepen zoals: Wajong (psychisch - fysieke - gedrag - praktijkschool - multi problematiek), ziektewet, WIA waarbij achtergrond, leeftijd en niveau geen rol spelen.
Wat maakt deze werkplek uniek? Special Products Agens BV werkt vanuit de gedachte "iedereen doet mee" want álle mensen maken volledig deel uit van de samenleving en kunnen naar vermogen participeren in de samenleving. Special Products Agens kijkt naar het individu en zijn/ haar mogelijkheden. Onze werkwijze is gebaseerd op de basismethodiek. Hierbij is het belangrijk dat de klant gecoacht wordt op het vertrouwen in eigen kunnen in combinatie met het verwachten van een positief verwacht resultaat. Op deze manier komt de klant meer in actie door het behalen van de tussendoelen die hiervoor worden gesteld en is de kans van slagen maximaal.
Website http://www.agens.nl