Inloggen Organisatie Aanmelden

Informatie voor werkgevers

Over Activerend Werk

Voor wie is Activerend Werk?

Voor inwoners vanaf 16 jaar tot aan pensioenleeftijd die willen participeren en hierbij ondersteuning nodig hebben. Ze zijn niet zelfstandig in staat om bijvoorbeeld vrijwilligerswerk uit te voeren.
Terug naar boven

Wat is Activerend Werk?

Een integrale benadering van arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk, en het werkfit maken van mensen die daar een langdurig traject voor nodig hebben. Activerend Werk is gericht op ontwikkeling, het opdoen van werknemers- en vakvaardigheden in een werkomgeving die zo passend, regulier, lokaal en effici├źnt mogelijk is.
Terug naar boven

Waarom Activerend Werk?

Activerend Werk heeft tot doel de inwoner te ondersteunen en te stimuleren om het maximale uit zichzelf te halen zodat hij of zij naar vermogen blijvend een bijdrage kan leveren aan de samenleving. Mogelijke uitkomsten zijn een toename van zelfredzaamheid, tevredenheid van de inwoner, een afname van de ondersteuningsbehoefte (minder kosten) en stijging van arbeidsmogelijkheden.
Terug naar boven

Wie zijn er betrokken?

Samenwerking is ontschotten en verbinden: Activerend Werk is een nauwe samenwerking tussen onderwijs, werkgevers en zorg. Initiatiefnemers zijn Driestroom, Gemeente Arnhem, Onderwijsspecialisten, Scalabor, RIBW, ROC Rijn IJssel, Siza, en werkgevers. Steeds meer partijen, zoals buurtinitiatieven, vrijwilligerscentrale en wijkteams, sluiten aan.
De samenwerking binnen Activerend Werk heeft tot doel om:

  • Aanwezige kennis en expertise vanuit onderwijs, zorg en bedrijfsleven te bundelen
  • Het totale gezamenlijke werkaanbod van alle aanbieders in de regio te ontsluiten door middel van een database met beschikbare werkplekken binnen Activerend Werk, waarbij van elke werkplek helder is wat de ontwikkelingsmogelijkheden zijn
  • Deze plekken onderling te koppelen tot leer/werkketens om zo een groeimodel voor de inwoner te realiseren.
  • Hierbij kijken we vanuit Activerend Werk nadrukkelijk wat de inwoner nodig heeft om zich verder te ontwikkelen.
Terug naar boven

Wie heeft welke rol?

Gemeente:
Opdrachtgever en toeleiding via sociale wijkteams en Werk & Inkomen
Onderwijs:
Doorstroom vanuit speciaal onderwijs en bieden van mbo-opleidingenvanuit ROC
Werkgevers:
Bieden van een veilige (leer/)werkomgeving waar iemand vakkennis en werknemersvaardigheden op kan doen en zich verder kan ontwikkelen
Zorg:
Kennis van de (arbeids)beperking en de invloed om iemands (werkzame) leven, coaching, ondersteunen werkgevers
Terug naar boven

Wat is de participatieladder?

participatieladder
Trede 1. Geïsoleerd:
Geen contact buitenshuis behalve functionele contacten zoals bezoeken huisarts of fysiotherapeut, doen van boodschappen.

Trede 2. Sociale contacten. Gericht op ontmoeten:
Wekelijks contact met anderen buitenshuis (niet zijnde huisgenoten of functionele contacten) zoals het deelnemen aan een koffieochtend of het volgen van cursussen/ taallessen.

Trede 3. Deelname aan activiteiten. Gericht op bijdrage leveren:
Deelname aan activiteiten met uitvoering van taken met lage werkdruk en met weinig eigen verantwoordelijkheid en/of zelfstandigheid.

Trede 4. Onbetaald Werk. Gericht op werk:
Voert zelfstandig taken uit en/of draagt verantwoordelijkheid en/of opbrengst heeft economische waarde; En/of volgt een beroepsopleiding

Trede 5. Betaald Werk met ondersteuning:
Betaald werk met aanvullende uitkering en/of instrumenten UWV of Werk&Inkomen (gemeente) en/of in combinatie met het volgen van een beroepsopleiding.

Trede 6. Betaald Werk:
Betaald werk zonder aanvulling.

Terug naar boven

Wat is de aanpak binnen Centrum Activerend Werk?

Er vindt altijd een eerste intakegesprek plaats. Samen met de inwoner wordt bepaald wat nodig is om tot een goede beeldvorming te komen inzake instroomperspectief en het te verwachten uitstroomperspectief (binnen de gestelde doorlooptijd). Dit doen wij aan de hand van de participatieladder. Vanzelfsprekend wordt geschakeld op wat al bekend is over de persoon: geen dubbelingen in het proces en een eenduidige uitvraag.
Terug naar boven

Wat zijn de arrangementen van Activerend Werk?

Omdat de participatieladder uitgangspunt is en ook de verantwoording op basis hiervan plaats vindt, worden de arrangementen binnen activerend werk gekoppeld aan de treden op de participatieladder.

Vanuit oriëntatie: 'Wat past bij mij?'

1. Oriëntatiefase
Deze fase duurt gemiddeld drie maanden. Om een eerste stap te kunnen zetten op weg naar werk is het voor de inwoner essentieel om daarvoor afgaand te bepalen waar hij of zij staat. Dit is maatwerk. Onderzoeken wie je bent, wat je wilt en kunt door middel van praktijkonderzoek, individuele en groepsgesprekken. Daarnaast door te ervaren in de praktijk op verschillende werkplekken. Zo ontstaat er meer duidelijkheid waar iemand het beste tot z’n recht komt. Denk daarbij aan het soort werk, de werkomgeving, type begeleiding en de sfeer binnen een organisatie. Tot slot maak de inwoner een start met de opbouw van een portfolio. Op basis hiervan kan hij of zij gerichte vervolgstappen maken.
Nb. Binnen gemeente Arnhem valt de oriëntatiefase onder de algemene voorziening Centrum Activerend Werk.

Vanuit ontwikkeling: ‘Op weg naar werk’

2. Ontwikkeling naar trede 3
3. Ontwikkeling naar trede 4
4. Ontwikkeling naar trede 5

Deze arrangementen duren gemiddeld zes maanden. Er wordt doelgericht gewerkt, in kleine stapjes, vanuit een persoonlijk plan gericht op verdere ontwikkeling. Daarbij wordt bekeken wat er voor de individu nodig is ten aanzien van (a) de werkplek, (b) opleiding en (c) daarvoor benodigde ondersteuning en specifieke voorzieningen. Na afronding van een bepaald arrangement, wordt opnieuw gekeken waar iemand staat en wat de vervolgstap moet zijn. Toewijzing gebeurt alleen als inwoner gemotiveerd is om deel te nemen en via toewijzing coach sociale wijkteam.

Gericht op stabilisatie: 'Op de plek'

1. Stabiel op trede 3
2. Stabiel op trede 4

Deze arrangementen kunnen ingezet worden als inwoner (op dit moment) op het maximum van zijn vermogen deelneemt aan de maatschappij. Deze arrangementen worden voor een langere termijn aangeboden (periode van 1 tot maximaal 2 jaar). Dit biedt de mogelijkheid om periodiek te bekijken of iemand nog op goede plek zit Toewijzing gebeurt alleen als inwoner gemotiveerd is om deel te nemen en via toewijzing coach sociale wijkteam.
Terug naar boven

Hoe kan ik een geregistreerd aanbieder worden bij de gemeente?

Om een geregistreerd aanbieder te worden, meld je jouw organisatie aan via regiocentraalgelderland.nl. Op deze website is ook het stappenplan aanmelding IAS te vinden.

Terug naar boven

Hoe kan ik trajecten declareren bij de gemeente?

Om trajecten te kunnen declareren moet je geregistreerd aanbieder zijn. In dit document vind je een handleiding voor het declareren van trajecten.

Terug naar boven

Wat zijn de tarieven voor trajecten Activerend Werk?

In deze tabel vind je de tarieven voor 2019 en 2020.

Terug naar boven

Welke methode kan ik gebruiken bij het begeleiden van inwoners?

Een aantal werkplekken wil de methode die ze gebruiken bij het begeleiden van inwoners op hun werkplek graag delen. Je kunt deze methodes hieronder downloaden. Wil je jouw methode ook delen? We nodigen je van harte uit om je .pdf te sturen naar website@activerendwerk.nl.

Terug naar boven

Over de website

Kan mijn werkplek ook op deze website worden geplaatst?

Ja, dit kan via de knop 'Organisatie aanmelden'. Hiermee is je werkplek nog geen geregistreerd aanbieder bij de gemeente. Om een geregistreerd aanbieder te worden bij de gemeente, meld je jouw organisatie aan via regiocentraalgelderland.nl. Op deze website is ook het stappenplan aanmelding IAS te vinden.

Terug naar boven

Ik heb mijn werkplek aangemeld, maar deze is nog niet te zien op de website.

Dit klopt, na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail. De werkplek moet dan eerst handmatig gecheckt worden. Dit kan enkele dagen duren. Heb je helemaal geen mail ontvangen (check ook de spambox), neem dan even contact op met website@activerendwerk .nl
Terug naar boven

Ik wil de gegevens van mijn werkplek aanpassen, hoe moet dit?

Dit kan door in te loggen via de knop 'Inloggen'. Ben je je inloggegevens kwijt? Ga dan naar de pagina 'Wachtwoord vergeten?'.

Terug naar boven

Ik ben mijn inloggegevens kwijt.

Je kan een nieuw wachtwoord aanvragen via de pagina 'Wachtwoord vergeten?'

Terug naar boven

Hoe kan ik mijn werkplek verwijderen van de website?

Stuur een verzoek om je werkplek te verwijderen naar website@activerendwerk .nl. Als je de werkplek tijdelijk niet wilt weergeven kun je dit via het inloggedeelte instellen.

Terug naar boven